Windsnelheid eenheden & wind richtingen

Calculator voor de windsnelheid

Voer een waarde in op een van de velden druk op "Berekenen"

Windsnelheid tabel voor de omrekening van knopen, Beaufort, m / s en km / h.

Knopen Beaufort m/s km/h mph benaming uitwerking boven zee uitwerking boven land en bij mens
1 0 0 - 0.2 1 1 stil, windstil spiegelglad Kalm. Rook stijgt recht of bijna recht omhoog.
1-3 1 0.3-1.5 1-5 1-3 zwak, flauw en stil kleine golfjes, geschubd oppervlak Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen.
4-6 2 1.6-3.3 6-11 4-7 zwak, flauwe koelte Kleine, korte golven. Wind voelbaar in gezicht. Bladeren ritselen.
7-10 3 3.4-5.4 12-19 8-12 matig, lichte koelte Kleine golven, breken, schuimkopjes. Bladeren en kleine takken zijn voortdurend in beweging.
11-15 4 5.5-7.9 20-28 13-17 matig, matige koelte Golven iets langer, veel schuimkoppen. Stof en papier waait op. Kleine takken beginnen te bewegen.
16-21 5 8.0-10.7 29-38 18-24 vrij krachtig, frisse bries Matige golven, aanschietende zee; overal schuimkoppen. Af en toe opwaaiend schuim. Middelgrote takken bewegen. Kleine bomen beginnen te zwiepen.
22-27 6 10.8-13.8 39-49 25-30 krachtig, stijve bries Grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim. Grote takken bewegen. Stroomdraden fluiten. Paraplu's zijn haast niet meer te gebruiken. Lege prullenbakken vallen om.
28-33 7 13.9-17.1 50-61 31-38 hard, harde wind Golven worden hoger, beginnende schuimstrepen. Hele bomen bewegen. Moeite om tegen de wind in te lopen. Heen en weer zwaaien van wolkenkrabbers kan gevoeld worden, zeker op de bovenste verdiepingen.
34-40 8 17.2-20.7 62-74 39-46 stormachtig Matig hoge golven, schuimstrepen. Twijgen breken van bomen, auto's worden heen en weer geblazen.
41-47 9 20.8-24.4 75-88 47-54 storm Hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen. Grotere takken breken af, kleine bomen waaien om. Borden bij bouwterreinen en tijdelijke verkeersborden waaien om. Schade aan bijv. circustenten en zonneschermen.
48-55 10 24.5-28.4 89-102 55-63 Storm Goge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen. Bomen waaien om of raken ontworteld, slecht onderhouden asfalt raakt los en dakpannen waaien van de daken.
56-63 11 28.5-32.6 103-117 64-73 zeer zware storm/ orkaanachtig Extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht. Grote schade aan bossen. Meeste daken raken beschadigd, loszittend asfalt vliegt weg.
64-71 12 >32.7 >118 >74 orkaan Lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer. Verregaande verwoestingen aan de natuur, vensters breken, ernstige schade aan mobiele woningen en slecht gebouwde schuurtjes. Rondvliegend puin.

Windroos

wind directions

Windrichtingen

Afkorting windrichting Graden
N Noord
NNE Noordnoordoost 22.5°
NE Noordoost 45°
ENE Oostnoordoost 67.5°
E Oost 90°
ESE Oostzuidoost 112.5°
SE Zuidoost 135°
SSE Zuidzuidoost 157.5°
S Zuid 180°
SSW Zuidzuidwest 202.5°
SW Zuidwest 225°
WSW Westzuidwest 247.5°
W West 270°
WNW Westnoordwest 292.5°
NW Noordwest 315°
NNW Noordnoordwest 337.5°